FORGOT YOUR DETAILS?

အငွား

ဓါတ္ပံုျပပြဲမ်ား၊ workshopမ်ား၊ ႐ုပ္ရင္ျပပြဲမ်ား ႏွင့္ အခမ္းအနားမ်ားအတြက္ ငွားရမ္းရန္ ျမန္မာဒိ႒တြင္ ျပခန္း ႏွင့္ သီးျခားစာၾကည့္တိုက္ (သို႔) workshopအခန္းအေနျဖင့္ စုစုေပါင္း စတုရန္းေပ ၁,၆၀၀ ရွိပါသည္။ ေအာက္ပါ form ကိုျဖည့္ၿပီး သင္ဘယ္လိုစဥ္းစားစီစဥ္ထားသလဲကို ေဖာ္ျပၿပီးဆက္သြယ္ပါက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖက္မွ အျမန္ဆံုးျပန္လည္ဆက္သြယ္ပါမည္။

TOP