FORGOT YOUR DETAILS?

ဓါတ္ပံုုျပခန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေမာ္ကြန္မွတ္တမ္းအႏုပညာရပ္ကို ပံ့ပိုးျခင္း

" ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သူ႕ျပည္သူမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေနေသာ လူမႈေရး႐ႈခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ရာ အရည္အေသြးျပည့္၊ ေျခေျချမစ္ျမစ္ရွီၿပီး လြတ္လပ္သည့္ မွတ္တမ္းေမာ္ကြန္းလက္ရာမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ အာမခံၿပီးျဖစ္သည့္ ဓာတ္ပုံဆရာမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးသူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာစုံလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၏ အားမာန္ျပည့္ျပည့္ႏွင့္ တက္<ကရွင္သန္ေသာ အသိုက္အ၀န္းကို ပ်ဳိးေထာင္ေလ့က်င့္ေပးရန္"

ပညာေရး

ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဓာတ္ပုံဆရာမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးသူမ်ားႏွင့္အတူ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ရပ္မ်ား အစီအစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

ခင္းက်င္းျပသမႈ

ေမာ္ကြန္းမွတ္တမ္းဓာတ္ပုံျပပြဲမ်ား လက္ခံက်င္းပျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာစုံတင္ဆက္ျခင္းမ်ားကို ျပသေပးျခင္း

ပေရာဂ်က္မ်ား ေထာက္ကူပံ့ပိုးျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ေမာ္ကြန္းမွတ္တမ္းဓာတ္ပုံပညာ၊ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ မီဒီယာစုံပေရာဂ်က္မ်ားကို ေထာက္ကူပံ့ပိုးေပးျခင္း

ရန္ကုန္၏တစ္ခုတည္းေသာ Documentary photography ကို အေလးေပးျပသေသာ ဓါတ္ပံုျပခန္းတစ္ခု

(တနလာၤေန႔မွလြဲ၍) ေန႔စဥ္ မနက္ ၁၁:၀၀ မွ ညေန ၀၅:၀၀ ျပပြဲမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္ျပပြဲမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာပြဲမ်ား အတြက္ အခန္းငွားရန္ႏိုင္ပါသည္။

TOP