FORGOT YOUR DETAILS?

ဆက္သြယ္ရန္

OR ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႐ုံးသို႔ လာလိုက္ပါ။

လိပ္စာ။ တတိယထပ္၊ နံပါတ္ ၄၉၊ ၄၄လမ္း၊ ရန္ကုန္

နာရီ။ အဂၤါမွ တနဂၤေႏြ၊ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ

ဖုန္း။ +၉၅ (၀) ၉ ၉၄၅ ၉၆၅ ၇၃၆၁

အီးေမးလ္။ contact@deitta.org

TOP