FORGOT YOUR DETAILS?

စာအုပ္မ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို႔ reference library သည္ ရပ္ေဝး ရပ္နီးမွ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား ႏွင့္ ေစတနာရွိသူမ်ားကတစ္ဆင့္ လွဴဒါန္းေသာစာအုပ္မ်ားျဖင့္ အဓိကေပၚေပါက္လာရပါသည္။ ဤအရင္းအျမစ္ျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ ကူညီေပးခဲ့ၾကသူအားလံုးကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ သင္တို႔မွလွဴဒါန္းလို၍ျဖစ္ေစ၊ စာၾကည့္တိုက္ကိုေလ့လာလို၍ျဖစ္ေစ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ form ကိုျဖည့္ၿပီး စာပို႔ျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပန္လည္ဆက္သြယ္ပါမည္။

A Year in Photography: Magnum Archive | Prestel | Collection

A Moment of Beauty | Chin-Pao Chen | Monograph

Afghanistan: Between Love and Fear | Paula Bronstein | Monograph

Afghanistan: The Road to Kabul | Ron Haviv | Monograph

Aging in America | Ed Kashi and Julie Winokur | Monograph

Alakshak: The Great Country | Art Wolfe and Art Davidson | Monograph

America in Passing | Henri Cartier-Bresson | Monograph

Angry White Men | Robbie McLaran | Monograph

Another Family | Irina Popova | Monograph

Aperture Magazine (various) | Aperture | Periodical

Bagan: Temples and Monuments of Ancient Burma | Barry Broman | Monograph

Baghdad Blues: A War Diary | David Turnley | Monograph

Belgrade Belongs To Me | Boogie | Monograph

Belonging | Munem Wasif | Monograph

Beneath the Roses | Gregory Crewdson | Monograph

Black and White Magazine (various) | Black and White Magazine | Periodical

Blood and Honey: A Balkan War Journal | Ron Haviv | Catalogue

Blues, Booze & BBQ | Michael Loyd Young | Monograph

Brave New Burma | Nic Dunlop | Monograph

Brooklyn Kings: New York City's Black Bikers | Martin Dixon | Monograph

Burma: Something Went Wrong | Chan Chao | Monograph

Burmah: A Photographic Journey (1855-1925) | Kiscadale | Collection

Charles Sheeler: The Photographs | Charles Sheeler | Monograph

Children: Gifts of the Spirit | Margaret Woodson Nea | Monograph

China | Lois Conner | Monograph

China | Taschen | Collection

Chobi Mela VII | Chobi Mela | Catalogue

Chronicle | Sergiy Lebedynskyy and Vladyslav Krasnoshchok | Monograph

Clarence John Laughlin: The Personal Eye | Clarence John Laughlin | Monograph

Climate Refugees | Collectif Argos | Collection

Confluence | Ian Teh | Monograph

DarfurDarfur Life/War | Melcher Media | Collection

Daybreak in Myanmar | Geoffrey Hiller | Monograph

Dear Dave (various) | Dear Dave | Periodical

Death Valley | Ansel Adams | Monograph

Denied: The Crisis of America's Uninsured | Ed Kashi | Monograph

Detroit Disassembled | Andrew Moore | Monograph

Don't Kiss Me | Aperture | Collection

Dvitia | Anoma Rajakaruna | Monograph

East Side Stories: Gang Life in East LA | Josef Rodriguez | Monograph

Empower Zone | Stephen Shames | Monograph

Exiled to Nowhere: Burma's Rohingya | Greg Constantine | Monograph

Eyes Wide Open | The Ian Parry Scholarship | Collection

Faces of Myanmar | Barry Broman | Monograph

Fatherland | Ara Oshagan | Monograph

Featured Collectives | Crescent Moon | Collection

Figments From the Real World | Garry Winogrand | Monograph

FOTO:Box | Contrasto | Collection

Friendship | Jed Devine | Monograph

FSA Photographs | Marion Post Wolcott | Monograph

Genesis | Sebastiao Salgado | Monograph

Giant Pandas in the Wild | Lu Zhi | Monograph

Gold Coast | Ying Ang | Monograph

Grace | Gregory Spaid | Monograph

Habitat | PIX | Collection

Hamburger Eyes | PowerHouse | Collection

Harraga | Giulio Piscitelli | Monograph

Healing Waters | Linda Troeller | Monograph

Home and Other Stories | Catherine Wagner | Monograph

Hope Photographs | Thames and Hudson | Collection

Humans of New York: Stories | Brandon Stanton | Monograph

I Die Want | Wu Cheng-Chang | Monograph

Idols and Believers | Jocelyn Bain Hogg | Monograph

In Germany | Ernst Haas | Monograph

In India | Henri Cartier-Bresson | Monograph

In The Light of Darkness | Kate Brooks | Monograph

Inclusion | PIX | Collection

India in My Eyes | Barbara Macklowe | Monograph

Inside Out: New Chinese Art | University of California Press | Collection

Inside Sahara | Basil Pao | Monograph

Kenda North: Photographs | Kenda North | Monograph

Kingdom's Edge | Richard Humphries | Monograph

Klu Klux Klan: The Invisble Empire | Anthony S. Karen | Monograph

Landscapes | Andrew Kertesz | Monograph

Little Stories of Phnom Penh | Marylise Vigneau | Monograph

Living With the Enemy | Donna Ferrato | Monograph

Lenswork Magazine (various) | Lenswork | Periodical

Looking at Photographs | The Museum of Modern Art | Collection

Lost Boys | Slava Mogutin | Monograph

Magnum Revolution | Prestel | Collection

Mario Giacomelli | Mario Giacomelli | Monograph

Masters of Photography: Alfred Stieglitz | Alfred Stieglitz | Monograph

Masters of Photography: Paul Strand | Paul Strand | Monograph

Meet Me | Tony Stone | Collection

Minamata | W Eugene Smith | Monograph

Myanmar Architecture | Barry Broman | Monograph

Myanmar, at a Click | Various | Collection

Myanmar: Serenity and Transition in Burma | Barry Broman | Monograph

My Journey as a Witness | Shahidul Alam | Monograph

National Geographic: The Photographs | National Geographic | Collection

New York: A Photographer's City | Rizzoli | Collection

New York in the Thirties | Bernice Abbott | Monograph

No Surrender: The Protestants | Ed Kashi | Monograph

Norwegian Journal of Photography | Norwegian Journal of Photography | Monograph

Nowhere People | Greg Constantine | Monograph

Nowhere | Leon Kirchlechner | Monograph

On Reading | Andre Kertesz | Monograph

One People, Many Journeys | Lonely Planet | Collection

Only in Burundi | Anais Lopez | Travelogue

Outland | Christopher de Bethune | Monograph

Overlooked in America | Robert Gleen Ketchum | Monograph

Phnom Penh of the Future | Marylise Vigneau | Monograph

Photo Icons | Taschen | Collection

Photographers' Guide, Book II | Bagan Maung Maung | Monograph

Photographs by Walt Odets | Walt Odets | Monograph

Photographs of Mother Theresa's Mission | Mary Ellen Mark | Monograph

Photography Exposed | Time | Collection

Photography in California | San Francisco Museum of Modern Art | Collection

Photography Masterclass | Paul Lowe | Theoretical

Photography Speaks 1 | Aperture | Collection

Photography Speaks 2 | Aperture | Collection

Pinhole Photographs | Adam Fuss | Monograph

Planet Peru | Marilyn Bridges | Monograph

Pride of Eritrea | Richard Gronstedt | Monograph

Prime Opere | Mario Giacomelli | Monograph

Pure Invention: The Tabletop Still Life | Jan Groover | Monograph

Questions Without Answers | VII | Collection

Rattenkonig | Kamil Sobolewski | Monograph

Record (Nos. 14-17) | Daido Moriyama | Monograph

Recovery | PIX | Collection

ReGeneration 2: Tomorrow's Photographers Today | Aperture | Collection

Restless Spirit | Dorothea Lange | Monograph

Retrospective Images (1959-1999) | Colin O'Brien | Monograph

Revealing Territory | Mark Klett | Monograph

Sandhogs | Gina LeVay | Monograph

Silenced Suffering | Jungeun Lee | Monograph

Singular Beauty | Cara Philips | Monograph

Silencios | Erika Diettes | Monograph

Snapshots | San Francisco Museum of Modern Art | Collection

Some of Us Call that Rock'n'Roll | Djvanshir N | Monograph

Something Blue | Jui-Chung Yao | Monograph

Sojourn | Liang Pin Tsao | Monograph

Spate Industriephotographie | Albert Renger-Patzsch | Monograph

Spirits and Ghosts | Juila Calfee | Monograph

Springtown | Rachel Dunville | Monograph

Stage | Shen Chao-Liang | Monograph

Street Photographer | Vivian Maier | Monograph

Struggle for Peace: 25 Year Journey of ABSDF | Kannan Arunasalam | Monograph

Suddenly the Grass Became Greener | Kevin WY Lee | Monograph

Suginami | James Luckett | Monograph

Talking Pictures | Chronicle Books | Collection

The Best of Photojournalism (various) | Running Press/NPPA | Periodical

The Body in Question | Aperture | Collection

The Concerned Photographer 2 | Various | Collection

The Contact Sheet | AMMO | Collection

The Eternal Moment | Aperture | Collection

The Family of Man | The Museum of Modern Art | Collection

The Family of Woman | Ridge Press | Collection

The Fight For Photography as Fine Art | P H Emerson | Monograph

The Grand Canyon and the Southwest | Ansel Adams | Monograph

The Heart and Mind of a Photographer | Dorothea Lange | Monograph

The Islands of Silent Cries | Enari Tsuneo | Monograph

The Last Day of Summer | Jock Sturges | Monograph

The Last Polar Bear | Stephen Kazlowski | Monograph

The Last Sunday in June | Jamel Shabazz | Monograph

The Likes of Us | Godine | Collection

The Living Theatre | Fan Ho | Monograph

The Lost Rolls | Ron Haviv | Monograph

The Only Thing That Matters | Ilja Niederkirchner | Monograph

The Photobook: A History Vol.3 | Martin Parr | Theoretical

The Pink Choice | Maika Elan | Monograph

The Run-on of Time | Eugene Richards | Monograph

The Suffering of the Light | Alex Webb | Monograph

The Tao of Photography | Ten Speed Press | Collection

The Taqwacores: Muslim Punk in the USA | Kim Badawi | Monograph

The World of Jan Saudek | Jan Saudek | Monograph

The World's Top Photographers: Photojournalism | RotoVision | Collection

The Yinn | Kyaw Kyaw Win | Monograph

Then Palestine | Larry Towell | Monograph

Time and Silence | Caroline Halley des Fontaines | Monograph

To Save a River | Dennis C. Shultz | Monograph

Trading to Extinction | Patrick Brown | Monograph

Traffik | Norman Jean Roy | Monograph

Ubiquities Eight: America's Heartland | Steve Cummings | Monograph

Useful Advice for Photographers | Ivars Gravlejs | Monograph

Under the Banyan Tree | Pathshala | Collection

Underground: Travels on the Global Metro | Marco Pesaresi | Monograph

Violent Legacies | Richard Misrach | Monograph

Visions of Myanmar | Dr James Muecke | Monograph

Voices of Photography | Various | Periodical

War is Only Half the Story | The Aftermath Project | Collection

War: A Degree South Collection | T&G Publishing | Collection

Weegee: Murder is my Business | Weegee and Brian Wallis | Monograph

Weegee's World | Miles Barth | Monograph

Welcome to LTP | Irina Popova | Monograph

When the Borders Bleed | Ed Kashi | Monograph

Windows of the Soul | Alexandra Akavian| Monograph

Wisconsin Death Trip | Michael Lesy | Monograph

Women Photographers at National Geographic | National Geographic Society | Collection

World Press Photo (various) | Thames and Hudson | Periodical

Yangon Calling | Matt Grace | Monograph

Yangon Echoes | Tim Webster | Monograph

Yangon, Tentatively | Marylise Vigneau and Aun Raza | Collection

Yangon: A City to Rescue | Jacques Maudy | Monograph

100 Photos de Reza | Reza | Monograph

100 Photos by the VII Agency for Press Freedom | Reporters Without Borders | Collection

1974 U Thant Uprising | Htein Win | Monograph

55 David Goldblatt | David Goldblatt | Monograph

55 Dorothea Lange | Dorothea Lange | Monograph

55 Eugene Richards | Eugene Richards | Monograph

55 Mary Ellen Mark | Mary Ellen Mark | Monograph

55 W Eugene Smith | W Eugene Smith | Monograph

55 Walker Evans | Walker Evans | Monograph

6MOIS No.10 | 6MOIS | Periodical

7 Days in Myanmar | Editions Didier Millet | Collection

TOP